October 9, 2017

[Updated] Skim Bantuan Khas Yakeb

BIL JENIS BANTUAN BUTIRAN NILAI (RM)
1 BANTUAN TUNAI BENCANA Cth: banjir,kebakaran dan sebagainya 500
2 SUAMI/ISTERI MENINGGAL DUNIA Suami/Isteri kepada ahli 500
3 MELANGSUNGKAN PERKAHWINAN Perkahwinan pertama sahaja 250
4 BANTUAN ALAT TIRUAN/ALAT SOKONGAN(PERUBATAN) Cth: kerusi roda dan sebagainya

Kadar sebenar

5

PAMPASAN KEMATIAN UNTUK AHLI Tiada had umur. Pampasan diberikan kepada waris.  5,000
6 RAWATAN PERUBATAN HOSPITAL (‘INPATIENT’) Had dalam setahun dan keutamaan hospital kerajaan

20,000

-perlu mendapatkan surat rujukan daripada klini atau pakar perubatan
7 RAWATAN PERUBATAN HOSPITAL (‘OUTPATIENT’) Had dalam setahun dan rawatan di hospital sahaja. Keutamaan adalah hospital kerajaan.

2,500

-perlu mendapatkan surat rujukan daripada klinik
8 KEMASUKKAN KE WAD Sumbangan sekali sahaja dalam setahun dan hanya kemasukkan ke wad hospital kerajaan sahaja.

500

-Bil hospital dituntut melalui ‘inpatient’ atau ‘outpatient’
9 BANTUAN MELANJUTKAN PELAJARAN – PERINGKAT SIJIL Sumbangan akan diberikan sekali sahaja dalam sepanjang pengajian 500
10 BANTUAN MELANJUTKAN PELAJARAN – PERINGKAT DIPLOMA Sumbangan akan diberikan sekali sahaja dalam sepanjang pengajian 500
11 BANTUAN MELANJUTKAN PELAJARAN – PERINGKAT IJAZAH Sumbangan akan diberikan sekali sahaja dalam sepanjang pengajian 500