SKIM BANTUAN KHAS YAYASAN KEBAJIKAN ATLET KEBANGSAAN

BILJENIS BANTUANBUTIRANNILAI (RM)
1KHAIRAT KEMATIAN AHLIa) Bekas Atlet Negara/Ahli YAKEB Meninggal Dunia.
b) Waris (Penama) Menerima Sumbangan.
5,000.00
2KHAIRAT KEMATIAN SUAMI/ISTERI AHLI a) Suami/Isteri Bekas Atlet Negara Meninggal Dunia.
b) Bekas Atlet Negara Menerima Sumbangan.
500.00
3RAWATAN PERUBATAN HOSPITAL AHLI (‘INPATIENT’)a) Had Pembiayaan Kos Rawatan Pesakit Dalam Bekas Atlet Negara Untuk Setiap Tahun.
b) Hospital Swasta Yang Dibenarkan.
c) Hospital Awam Diutamakan.
10,000.00
4RAWATAN PERUBATAN HOSPITAL AHLI (‘INPATEINT’ – PENYAKIT KRITIKAL)a) Had Pembiayaan Kos Rawatan Pesakit Dalam Bekas Atlet Negara Untuk Setiap Tahun.
b) Hospital Swasta Yang Dibenarkan.
c) Hospital Awam Diutamakan.
20,000.00
5RAWATAN PERUBATAN HOSPITAL AHLI (‘OUTPATIENT’)a) Had Pembiayaan Kos Rawatan Pesakit Luar Bekas Atlet Negara Untuk Setiap Tahun.
b) Rawatan Perlu Dibuat Di Hospital.
2,500.00
6BENCANA ALAMCth ; Banjir, Kebakaran Dan Sebagainya.500.00
7MELANGSUNGKAN PERKAHWINANPerkahwinan Pertama Sahaja.250.00
8BANTUAN ALAT SOKONGAN PERUBATANCth ; Kerusi Roda, Tongkat Dan Sebagainya20,000.00
9BANTUAN KEWANGAN AHLI TIDAK BERUPAYA BEKERJAa) Bekas Atlet Negara Yang Hilang Punca Pendapatan.
b) Bantuan Disalurkan Selama 6 Bulan.
300.00
10BANTUAN MELANJUTKAN PELAJARAN - SIJILBekas Atlet Negara Yang Tidak Mendapat Mana-mana Bantuan.500.00
11BANTUAN MELANJUTKAN PELAJARAN - DIPLOMA1,000.00
12BANTUAN MELANJUTKAN PELAJARAN - IJAZAH1,500.00

Nota : Semua Bantuan Yang DiTawarkan Adalah Tertakluk Kepada Terma dan Syarat

(Berkuatkuasa : 7hb Mac 2019)

Skip to toolbar