Program Atlet Selangor Ceria @ Home Make Over II telah diadakan pada 2 Oktober 2021 bertempat di Kampung Sungai Sekamat Kajang, Selangor. Gambar berikut menunjukkan aktiviti yang telah dijalankan semasa majlis tersebut.

About the Author

By hanif / Administrator, bbp_participant on Oct 04, 2021

GIVE A REPLY